www.eliasovastola.cz www.eliasovastola.cz
Vítejte na oficiálních stránkách Eliášovy dědičné štoly v Úsilném...


Copyright © TučekWeb


Česky Deutsch

Slovo úvodem...


Voda vytékající z dědičné štoly v obci Úsilné je voda z dolů,rozkládajících se v území vymezeném obcemi Libnič a Hůry a snad i z okolí Adamova a Rudolfova. V roce 1910 došlo v jedné z podzemních chodeb poblíž dolu sv. Eliáše k průvalu podzemní vody. Voda tehdy zaplavila celý důl. Polovině 20. století byly České Budějovice zásobovány z Eliášovy štoly kvalitní pitnou vodou.
Vedení obce Úsilné již od roku 1990 usilovalo o záchranu této památky a o její zpřístupnění široké veřejnosti jako turistické atrakce obce a regionu. Po překonání četných překážek došlo k prozkoumání, zaměření a zdokumentování štoly, následovalo zajištění projektů a prostředků k jejich realizaci a tak téměř po 20 letech v roce 2009 dochází k otevření a zpřístupnění první části Eliášovy štoly v délce asi 400 m pod zastavěnou částí obce Úsilné Zásluhou jeskyňářů z Chýnova a příbramských horníků je prozkoumána i druhá část štoly v délce 350m, zývající část z celkové délky 2,5 km zatím zůstává záhadou, neboť se nalézá za 3m silnou betonovou překážkou. Obec chystá další navazující projekty, které by doplnily a zatraktivnily nabídku pro návštěvníky a turisty V sousedství vchodu do štoly byl otevřen nový penzion s kavárnou, uvažuje se o prodloužení prohlídkové .trasy i o využití vody ze štoly.